AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Popis: Ilustrační foto.
Ilustrační foto.
Autor / zdroj: Envato Elements
20.7.2020

Ostrava získala téměř deset milionů korun na čištění silnic

OSTRAVA

Město Ostrava získalo dotaci ve výši 9 998 884 korun na čištění komunikací, využít se dají až do listopadu příštího roku. Maximální výše dotace pro jedno město činila 10 milionů korun. 

V dubnu 2018 jsem u ministra životního prostředí iniciovala vyčlenění státních peněz na pomoc obcím v regionech silně postižených znečištěným ovzduším. Jsem ráda, že ministerstvo takovou dotační výzvu vypsalo, že jsme uspěli a že nám stát s náklady na snížení prašnosti pomůže. Již několik let čistíme silnice mnohonásobně častěji, než ukládá zákon, a zahrnujeme do úklidu také cesty krajské a státní.  Ročně nás to z rozpočtu města stojí až 30 milionů korun. Kvalitu ovzduší v Ostravě ovlivňuje více faktorů a sekundární prašnost je z velké části způsobená nejen místní dopravou a domácími kotly, ale hlavně průmyslem a přeshraničním přenosem, domnívám se proto, že bychom neměli vše hradit pouze z městských financí, tedy z peněz všech Ostravanů, ale že by se měl v takto postižených regionech na zlepšení ovzduší podílet také stát,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Na území města je celkem 366 kilometrů státních, krajských i městských komunikací, které jsou rozděleny podle prachových map do tří kategorií. Městu z toho patří 149 kilometrů, kraji 156 kilometrů, Ředitelství silnic a dálnic má v Ostravě ve své správě 61 kilometrů silnic. Ročně město na jejich čištění vynaloží až 30 milionů korun. Jen na čištění silnic I. třídy ve správě ŘSD je to 5,6 milionu korun a u silnic II. a III. třídy ve vlastnictví kraje částka dosahuje výše 11,9 milionu korun ročně. V závislosti na kategorii, do které silnice dle prachové mapy spadá, se pak odvíjí frekvence čištění. Samosběrným vozem se čistí 1 až 3 x měsíčně, kropičkou 2 až 3 x měsíčně, celkem tedy 6 x za měsíc. Přitom zákon ukládá čistit cesty 2 x ročně. Čištění provádí společnost Ostravské komunikace, která má k dispozici osm zametacích a čtyři kropící vozidla. Dalšími speciálními čistícími vozy disponují některé městské obvody a jejich technické služby.

Tak rozsáhlé čištění cest není ve městech úplně běžné. Chceme v něm pokračovat i v dalších letech. Jen v roce 2019 bylo na území města sesbíráno 4 402 tun smetků, což byla nejvyšší hodnota za posledních pět let,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová. 

Dotace na nadlimitní čištění silnic v regionech postižených vysokou prašností a na zmapování jeho vlivu na ovzduší byly určeny pro devět měst v České republice, z toho šesti z našeho regionu. Žadatelem mohl být i Moravskoslezský kraj. Na kilometr vyčištěné komunikace bylo možné získat až tisíc korun, na jeden den měřící kampaně k vyhodnocení účinnosti čištění maximálně 6 tisíc korun. V rámci měření budou zjišťovány úrovně znečištění částicemi PM10 a PM2,5 a dále základní meteorologické veličiny – směr a rychlost větru, vlhkost, teplota. Celkem ministerstvo pro letošní rok uvolnilo na tento dotační titul 50 milionů korun. Jedno město mohlo získat maximálně 10 milionů korun, dotaci získala Ostrava a Třinec.

Autor / zdroj: Petr Havránek

DALŠÍ ČLÁNKY

Další sanitáře vychová na podzim AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Českém Těšíně

Mimořádný zájem registruje AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická o akreditovaný kurz sanitáře, který pořádá v podzimním t

Krajská hygienická stanice MSK dokončila testování v havířovském domově seniorů

Nákaza v havířovském domově seniorů se zdá být pod kontrolou. Z celkového počtu 435 osob, které byly od začátku nákazy testovány bylo onemocnění COVID

Za muzikou do klubů už od pátku

Přestože probíhají prázdniny a fanoušci muziky by měli pomýšlet spíše na velké hudební festivaly, opak je letos pravdou a tak jistě vezmou zavděk i mé

DNES SE STALO

HISTORIE9. srpna 1791

nechal císař Leopold II. z Vídně do Prahy převézt nejstarší a nejvzácnější z českých korunovačních klenotů - svatováclavskou korunu.

VYNÁLEZY9. srpna 1896

předvedl Albert Schiller v Brně první kinematografické představení, půl roku po prvním filmovém představení na světě.

ZAJÍMAVOSTI9. srpna 1974

Richard Nixon jako první prezident USA rezignoval na svou funkci a do úřadu nastoupil Gerald Ford.

POZVÁNKA OBRAZEM