KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Pokoj guvernantky na zámku Fryštát v Karviné.
Karviná nejsou jen těžní věže. Chloubou města je zámek Fryštát
Pokoj guvernantky na zámku Fryštát v Karviné.  
Autor / zdroj foto: zamek-frystat.cz

Zámek Fryštát / Karviná

Zámek Fryštát představuje opravdový unikát v regionu. Dochoval se jako jediný ze tří honosných zámků, které se nacházely v Karviné ještě ve 20. století. Při speciálních příležitostech se v jeho prostorách provádí v dobových kostýmech a v expozicích bývají dobové divadelní skeče.

Empírový zámek Fryštát je jedinečnou památkou svého druhu ve zdejším regionu a představuje opravdový unikát v regionu, který byl původně předurčen k výlučné industrializaci. O této skutečnosti svědčí i fakt, že se zámek Fryštát dochoval pouze jako jediný ze tří honosných zámků, které se na území města nacházely ještě ve 20. století.

Historie zámku je spjata především s jeho zakladateli, kterými byla knížecí rodina těšínských Piastovců, a s jeho posledními majiteli, hraběcím rodem Larisch-Mönnichů, který měl významné postavení u císařského dvora a byl spřízněn s císařovnou Alžbětou zvanou „Sissi“.

Od roku 1997 je zámek po rozsáhlé rekonstrukci přístupný veřejnosti. V průběhu prohlídky stylově zařízených místností jak hlavní budovy zámku, tak budovy Lottyhaus, jste zasvěceni do života šlechty na přelomu 19. a 20. století. Jedna z reprezentačních místností slouží ke konání svatebních obřadů, to vždy první sobotu v měsíci, a příležitostných koncertů komorního charakteru.

Zámek je z jedné strany spojen krytou chodbou s oratoří kostela Povýšení sv. Kříže a z druhé strany je skleněnou chodbou propojen s vedlejší budovou „Lottyhaus“, se kterou tvoří jednotný architektonický celek. U hlavního vstupu jsou po obou stranách umístěny dvě raně barokní sochy Herkulů.

Z jižní strany je zámek obklopen zámeckým parkem (park Boženy Němcové) rozkládajícím se na ploše 36 hektarů. V parku s mnoha vzácnými dřevinami se nachází dětský koutek ve stylu slovanského hradiště a rekreační areál „Loděnice“, kde je možno zapůjčit si loďky na projížďku slepým ramenem řeky Olše. Ve střední části poblíž bývalých koníren se nachází zookoutek s výběhem pro vysokou zvěř a drobným vodním ptactvem. 

Jak probíhají prohlídky
První prohlídková trasa (I.) vede hlavní budovou zámku Fryštát a zahrnuje 18 zámeckých komnat. Druhá trasa (II.) vede vedlejší budovou zámku – Lottyhausem a zahrnuje 15 místností. V tomto traktu se nachází rovněž třetí trasa (III.), kde se nachází expozice Národní galerie v Praze.

Prohlídky prvních dvou okruhů (I. a II.) trvají každá přibližně 55 minut a jsou vedeny pouze s průvodcem. Začínají v půlhodinových intervalech, poslední prohlídka začíná vždy 60 minut před ukončením provozu, tj. v 16 hodin.

V jedné skupině návštěvníků zámeckých komnat I. a II. trasy může být maximálně 20 osob. Pro III. trasu může být v jedné skupině kolem 30 návštěvníků. Dětem do 10 let je povolen vstup pouze s dospělým. Prohlídky návštěvnických okruhů zámku osobami na invalidních vozících je možné pouze v rámci I. trasy a v expozici Národní galerie (III. trasa). Je nutné je ohlásit předem pro zajištění schodišťové plošiny a asistence personálu zámku. Účast asistenčních psů při prohlídkách je nutno předem dohodnout s provozovatelem.

Zámecké expozice v rámci prohlídek není možné fotit ani natáčet. Objemné předměty i kabáty byste si měli odložit v šatně, úschova je bezplatná.

Prohlídky I. trasy zámek nabízí v anglickém a polském jazyce za použití audioprůvodce (doporučuje se předem nahlásit), anglický výklad s průvodcem zámek zajišťuje na objednávku.

Co můžete vidět v jednotlivých trasách
V průběhu I. a II. trasy se návštěvníci seznámí s vybavením šlechtických sídel včetně uměleckohistorických sbírek z období 16. až 20. století. Nejvýraznější zastoupení zde mají sbírky a nábytek posledních majitelů zámku, kterými byli Larisch-Mönnichové. Významně je zde zastoupena i ukázka měšťanského bydlení 19. století nacházející se v Lottyhausu.

Při prohlídce zámeckých interiérů upoutá iluzivní klasicistní výzdoba stěn a stropů, která navozuje atmosféru antického Řecka. Zvlášť cenný je knižní fond bývalé zámecké knihovny Solca. Jednotlivé místnosti nesou název podle jejich hlavní charakteristiky či určení, jako například Hudební salon, Růžový salonek, Malá pracovna, Orientální salonek, Dámský budoár, Zámecká jídelna, Modrý salonek, Renesanční sál apod.

V salonech se nachází zajímavý soubor barokních rytin s loveckými motivy. K vidění je zde vídeňský a míšeňský porcelán včetně porcelánových výrobků jiných proveniencí. Vzácná malířská díla jsou doplněna významnými rodovými portréty rodiny Larisch-Mönnichů. Význam tohoto bohatého šlechtického rodu dokládá i zlatá medaile rakouského císaře Ferdinanda I. věnovaná znamenitému průmyslníkovi Jindřichovi Larisch-Mönnichovi při příležitosti konání Světové výstavy ve Vídni.

Karvinský zámek se může pochlubit i znamenitým souborem ručně vázaných koberců francouzské výroby z 18. století. Pro zpestření jsou expozice doplněny dobovými oděvními doplňky. Při speciálních příležitostech se provádí v dobových kostýmech a v expozicích bývají dobové divadelní skeče.

Více informací včetně provozní doby a cen vstupného najdete na webu zámku Fryštát.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.