KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Archeopark Chotěbuz Podobora ukazuje, jak se žilo kdysi dávno
 
Autor / zdroj foto: Archeopark Chotěbuz

Archeopark Chotěbuz Podobora / Chotěbuz

Díky Archeoparku Chotěbuz-Podobora se jeho návštěvníci mohou snadno vrátit v čase až o několik stovek let dozadu. Prostřednictvím areálu poznají na vlastní kůži, jak kdysi dávno žili naši předkové. 

Archeologická lokalita Chotěbuz-Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu s didakticky rozmístěnými sídelními a výrobními objekty rekonstruuje v dnešní době areál Archeoparku Chotěbuz-Podobora.

V prosinci roku 2015 byla úspěšně ukončena stavba dlouho očekávané multifunkční vstupní budovy Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře, jenž je jednou z poboček Muzea Těšínska. Uzavřela se tím zásadní kapitola historie výstavby Archeoparku, který byl jako replika slovanského hradiska průběžně budován v lesích nedaleko Českého Těšína již od roku 2001. Navázal na význam, který zdejší lokalita měla jak v dávných dobách, tak dnes, kdy jde o jedno z předních českých archeologických nalezišť prohlášených za kulturní památku. Vděčit za to může primárně nesmírně bohaté historii osídlení, jež bylo s Chotěbuzí-Podoborou svázáno již od pravěku a jehož stopy dnes představují významnou studnici informací o dějinách těšínského regionu.

Bohatost nálezů a informací, které chotěbuzská lokalita vydala v průběhu mnohých archeologických výzkumů, umožnila vytvořit poměrně detailní obraz zdejší historie. Stála rovněž u zrodu myšlenky vytvoření repliky hradiska, jež by umožnila aktivně rekonstruovat podobu zdejšího sídla a zpřístupnit jej a získané poznatky interaktivním způsobem odborné i laické veřejnosti. V průběhu roku 2001 tak na místě, na němž kdysi stávalo mohutné slovanské hradisko s halštatskými kořeny, začaly vyrůstat základy Archeoparku. Nejprve byla dobově autentickým způsobem vybudována část čelní komorové hradby s věžovitou vstupní bránou, která byla dokončena v roce 2002. O rok později ji následovala rekonstrukce mostu, jenž spojil první předhradí s akropolí. V prostoru samotné akropole pak v roce 2004 vyrostla po rozsáhlých archeologických výzkumech rekonstrukce dlouhé halové stavby, jež byla inspirována nálezy z nedalekého hradiště v polské Lubomi. O rok později se rozběhla nejrozsáhlejší část stavebních prací, v průběhu kterých byla akropole obklopena obvodovou palisádou, a v historickém areálu vyrostly rekonstrukce tří obytných domů reprezentujících odlišné techniky budování staveb v období raného středověku.

V roce 2006 byl Archeopark poprvé otevřen veřejnosti, stavební vývoj areálu tím však neskončil. Následující období přineslo další etapy systematického archeologického výzkumu a realizaci čtvrtého obytného domu i replik několika drobnějších výrobních objektů, např. železářské pece a kultovního objektu. Nejzásadnějším se však v tomto období stal rok 2013, kdy Archeopark přešel do druhé etapy své výstavby. Ukončena byla v roce 2015, v průběhu kterého byly v historickém areálu vybudovány dva další obytné domy a na jeho úpatí vyrostla již v úvodu zmiňovaná nová multifunkční vstupní budova, která nahradila stávající dřevěnou recepci. Návštěvníkům nabízí zázemí i nové interaktivní expozice, které se zaměřují zejména na představení dějin chotěbuzské lokality, okolní přírody a výsledků zdejších archeologických výzkumů. To vše završuje samostatná keramická dílna s pecí a hrnčířským kruhem, která je využívána pro nejrůznější školní i veřejné akce. Těch probíhá v Archeoparku více než dost a i s jejich pomocí mají návštěvníci možnost nahlédnout a na vlastní kůži okusit co nejvíce z každodenního života našich dávných předků.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.